Když tě napadne nemoc, pomůže ti zdrženlivost a odpočinek, to si nemyslí ti, co se postí, jen když jsou sytí, a pouze běžnými pracemi unaveni odpočívají.

Původní text: 
Ale i nezdraví napadne-li tě, zdrželivostí a odpočinutím / pokoje sobě dáním se hojí, čehož nesoudí, kteříž se toliko sytí jsouc postí a toliko pracemi zhmoždění odpočívají.
Učitel: 
Iva Brožová
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. B
Zajímavosti: 
zhmoždění jsouc