Matematika počítá, jak se čísla jednoduše navzájem sčítají, odčítají, násobí a dělí; a to buď tak, že se počítá pomocí cifer nebo knoflíků na počítadle, avšak mezi sedláky pomocí desátků, tuctů mandelů a kop.

Původní text: 
Aritmetika počty počítá, jak se jeden skrze druhý ukráceně přidávají, odjímají, rozmnožují, dělí; buď že se to děje ciframi neb grošíky na početní tabuli, ale sedláci na desátky, tucty / šiliňky, mandele a kopy počítají.
Učitel: 
Richard Mašek
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. A