Aritmetika pracuje s čísly pomocí základních početních operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení; takto můžeme počítat s čísly nebo i kuličkami na počítadle, dokonce i sedláci rozlišují desátky, tucty, mandele a kopy.

Původní text: 
Aritmetika počty počítá, jak se jeden skrze druhý ukráceně přidávají, odjímají, rozmnožují, dělí; buď že se to děje ciframi neb grošíky na početní tabuli, ale sedláci na desátky, tucty / šiliňky, mandele a kopy počítají.
Učitel: 
Zdeněk Vavřín
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
VIII.B