Některé odpovědi považovali za božské, ale byly mylné, pocházely od ďábla.

Původní text: 
Měli i odpovědi božské, ale bludné, od raráška pošlé.
Učitel: 
Ondřej Mrzílek
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
V.A - AJ1
Zajímavosti: 
rarášek