Odpovědi měli božské, ale vymyšlené, od ďábla pocházející.

Původní text: 
Měli i odpovědi božské, ale bludné, od raráška pošlé.
Učitel: 
Ondřej Mrzílek
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
V.B - celá