Když dostaneš, o co jsi žádal, poděkuj; pokud je ti to ze spravedlivých důvodů odepřeno, nestěžuj si.

Původní text: 
Když uprosíš / zjednáš, očs prosil, poděkuj; pakliť se pro spravedlivou příčinu odepře, nenabíhej, nerepci.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A