Dostaneš-li o co jsi prosil, poděkuj; pokud to však právem nedostaneš, nestěžuj si.

Původní text: 
Když uprosíš / zjednáš, očs prosil, poděkuj; pakliť se pro spravedlivou příčinu odepře, nenabíhej, nerepci.
Učitel: 
Simona Pišlová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B