Jak se děje, že pšenice, žito, ječmen a oves se nedopatřením mění v koukol a plevel?

Původní text: 
Než jak se děje, že pšenice v žito / rež, nýbrž v koukol a snět, ječmen v sveřepec, oves v stoklas nepodařením se proměnuje?
Učitel: 
Lucie Bohatá
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B - AJ2