Kapitola XLII

O pozemní dopravě (O formanství / vozatajství)

450 Čeledín ve stáji přiváže koně a dá mu náhubek, pokud kouše.Uvázaného koně hřebelcuje. Přehodí přes koně přikrývku.Čistí oves od plevele/nečistot.
451 Jezdec sedí v sedle, má nohy v třmenech, pobízí koně ostruhami a řídí ho dle libosti uzdou a otěžemi.
452 Poprsnice, podocasník, deka, šperky i jiné jsou ozdoby pro koně.
453 Lehký jezdecký kůň (klusák) jezdce natřásá, lehký cestovní kůň lehce, mimochodník oběma nohama na jedné straně najednou jde, aniž by klopýtl.
454 Kočí zapřáhne náručního koně na pravou stranu a podsedního koně na levou stranu, další koně žene před sebou.
455 Vrchnost se vozí v krytých vozech se šestispřežím, měšťané a sedláci jezdí v kočárech tažených čtyřmi, třemi, nebo dvěma koňmi, nebo také na dvoukolových vozech.
456 Náklady se převážejí na malých žebřiňácích a saních, nemocní na prkenných krytých vozech a rozmařilí lidé na nosítkách.
457 Kolo od vozu se skládá z pístu, dvanácti paprsků, šesti loukotí a šesti šínů, při mazání osy kolomazí se vůz musí nadzdvihnout heverem.
458 Na konec oje se přidělávají od chomoutu visící držadla (to jsou buď řemeny nebo řetězy). Vzadu se přidělávají brzdy na brždění při jízdě vozu z prudkého kopce.
459 Vůz jede snáze ve vyjetých kolejích, proto se snaž, aby z nich nevyjel.
460 Náklad se dává na mezka nebo kobylu, aby se dostal přes neschůdná a příkrá místa, není-li jiné cesty.
461 Nosiči přepravují břemena na ramenou, vozí na trakařích, nebo je nosí na nosítkách zavěšených na krku.