Kapitola LXXXVII

O šetření (O přestávání na svém)

846 Lakomý člověk je ochoten udělat cokoliv aby zbohatl, neví však, že pravé bohatství je v Božím požehnání.
847 K čemu je zbytečně velké bohatství? Když je nepoctivě získané, nepoctivě se i ztratí.
848 Jak pošetilý jsou ti boháči, kteří oplývají penězi, jejichž skříně přetékají oblečením a šperky, a přesto se ve své hojnosti a pohodlí bojí nouze.
849 Jestliže máš mnoho peněz nebo věcí, daruj něco potřebným. Dávej, i když máš málo. Když nemůžeš darovat štědře, tak alespoň ochotně.
850 Lepší je být štědrý než lakomý.
851 Šetřivému stačí málo; není lakomý, spíše si hlídá úspory.
852 Kdyby člověk věděl, jak důležitá pro budoucnost je šetrnost, nemrhal by tolik dědictvím po předcích.
853 Nemrhej penězi, spoření se vyplatí.
854 Všechny svoje příjmy a výdaje si zapisuj.
855 Spravedlnost dává každému, co mu patří.
856 Protože když někdo něco slíbil (ať už sám od sebe nebo byl požádán), měl by své sliby dodržet.
857 Podáním ruky je ujednán závazek.
858 Vypůjčená věc se má vrátit, nikoli zapírat a zatajovat.
859 Nepřivlastňuj si cizí věc bez vědomí jejího majitele.
860 Co sis půjčil, to také vrať, a pokud možno bez poškození.
861 Pokud už danou věc nemáš, nahraď ji něčím, co má stejnou hodnotu.
862 Pokud si od tebe chce někdo něco půjčit, vyhov mu, ale chtěj zástavu nebo úpis.
863 Buď opatrný, protože dlužník může zemřít nebo zapřít dluh.
864 Kdo vybírá úroky nad původní částku, není věřitel, ale lichvář; nejhorší a nejproradnější je ten, který vybírá úroky z úroků a dusí dlužníka, což je veliké zlo.
865 Škodí pak sám sobě ten, kdo se zadlužuje, vyráží klín klínem a musí rozprodávat svůj majetek.
866 A proto splať dluhy co nejdříve a chtěj o tom potvrzení.
867 Krádeže, loupeže, svatokrádeže, zpronevěra, obchod s lidmi, loupení dobytka - to vše je zapovězeno v přikázání: