Projekt ŠVP 2015/2016 - Dvéře jazyků odevřené - zadání

Dětinská jest a pro děti prácička tato, ale s níž se i muží ne bez užitku poobírati mohou.
Dobře nám; dětinství náše nebude se nelíbiti Bohu.
Kterýž ó dejž nám opravdovost živou a ve všem umysl upřímý a sprostný.

J. A. Komenský, Dvéře jazyků odevřené

Cíl:

 • rozvíjet umění učit se, podle ŠVP AG Osm svobodných umění
 • „dovolená“ od běžného způsobu vyučování – učení jinak (práce ve věkově heterogenních skupinách, řešení dílčích projektových úkolů, prezentace výsledků)

Téma:

 • Brána jazyků / Dvéře jazyků – světově nejproslulejší kniha českého autora
 • Jan Amos Komenský – autor této učebnice

Forma:

 • týden práce s textem – pondělí 18. až pátek 22. ledna 2016:

 • vyučování podle pravidelného rozvrhu
 • úvodní hodina k projektu na začátku týdne
 • v každé vyučovací hodině (jen semináře a konverzace se učí „normálně“) se probere, „přeloží“, okomentuje, zapíše do databáze a dále rozvine příslušný úsek textu Dveří
 • 3 dny práce v projektových skupinách – pondělí 25. až středa 27. ledna 2016:

 • denně 9.00 až 14.00, případně podle potřeby déle
 • řešení jednotlivých projektů na téma: umění učit se – Komenský – AG;
 • den závěrečných prezentací – čtvrtek 28. ledna 2016:

 • 8.15 až 12.00 prezentace projektů
 • od 12.00 předávání pololetních vysvědčení
Fotogalerie: