Biskupové na koncilech řeší roztržky, hereze a bludy, vylučují rouhavce a jejich následovníky, odpadlíky od církve, kteří narušují jednotu. Určují pravidla víry.

Původní text: 
Biskupi na konciliích / sněmích roztržky a sekty rovnají, kacíře ruhavé a následovníky jako i odpadlce od církve jednoty vylučují, učení pravidlo postanovují.
Učitel: 
Jaroslav Brzák
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.B, SJ