Všechny časné věci jsou nestálé a pomíjivé a podléhájí zániku; vznikají a zanikají.