Všem záleží na tom, aby byla šlechta, protože zajišťuje, aby silnější neutlačoval slabšího. Když má země jednoho vládce, říká se tomu monarchie (císaři mají zvyk vybírat si k sobě pomocníky).

Původní text: 
Aby vrchnosti byly, všechněm na tom záleží, aby mocnější mdlejšího nepotlačoval, ale když jeden věcmi vládne, monarcha slove (ale císařové pomocníky sobě obírati obyčej měli).
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A