Nestyď se říci pravdu podle svého svědomí; protože proč by se tě měl kvůli ní někdo doprošovat?

Původní text: 
Pravdy svobodně vyznati neostýchej se, jak svědom jsi; nebo proč by zaklínán býti chtěl?
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. A