Obilí je stéblo s klasem nahoře (buď chlupatým nebo hladkým) uvnitř je pod slupkou zrno jako např. rýže, špalda, proso, pohanka, turecké žito.

Původní text: 
Obilí jest, co v stýblo vyvstává a klasy (buď osinnaté, nebo komolé) nese, v šlupince pak zrno chová, jako rýže, špalda / samopše, proso, pohanka, turecké žito.
Učitel: 
Lucie Bohatá
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B - A1