Lichotky a lži patří pokrytcům, ty však mluv upřímně a jasně.

Původní text: 
Kotyzování a šalba ošemetným náleží, ty upřímně a sprostně všecko.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A
Zajímavosti: 
šalba, kotyzování, sprostně