U pohanů najaté plačky naříkaly a hořekovaly a kvílením chválily mrtvého.