Jestliže někdo moudře mluví, podpoř ho, jestliže hloupě, nechval ho.

Původní text: 
Jestliže kdo užitečné věci mluví, povoluj, pakli neužitečné, nepochlebuj.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. A