Příliv trvá šest hodin, potom nastává odliv, s velkým hukotem, nejzřetelněji mezi úžinami.

Původní text: 
Vody jeho od vnitřního zvírání šest hodin tekou k břehu a odtěkají zpět zase s ječením hrozným, nejvíce mezi užinami.
Učitel: 
Jana Chloupková
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B
Zajímavosti: 
vnitřní zvírání
Komentář: 
Fundy Bay až 19 m