Ten, kdo je vypovězen, se zdržuje v určeném místě, vyhnanec se toulá.

Původní text: 
Vypověděnec v místě vykázaném se zdržoval, vyhnanec toulal se.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A ČJL
Komentář: 
Zajímavý rozdíl mezi vypovězeným a vyhnaným.