K trestání a zajištění nedobrých se používají metly, karabáče, biče, pouta, palečnice, okovy, pranýře, žaláře, mučírny, šibenice... Pochopové, biřici a kati zločince chytají, nasazují jim pouta, mrskají je, bijí, mučí a všelijak trápí. Ti, u nichž není naděje na nápravu, jsou popravováni.

Původní text: 
K skrocování a zdržování nedobrých metly jsou, karbáčové, žíly, pouta, palečnice / trlice, kruchy, planýřové, kuti, žalářové, muky / mučírny, šibenice, aby skrze pochopy / šerhy a katy zločínci lapáni, vázáni, svíráni, mrskáni, biti, mučeni, trápeni a neb také smrtí odpravováni byli, o nichž naděje není.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A ČJL
Zajímavosti: 
palečnice, trlice, kruchy, planýřové, šerhové