Ty, kdo přestupují zákon, je nutno hlídat a za zjevná provinění má být uložena pokuta, aby shovívavost nevedla ke svévoli.

Původní text: 
Na přestupníky pozor býti má a na zjevné hříchy pokuta ukládána, aby netrestání v svévolnost nevešlo.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A ČJL