Na místě, kde mrtvý odpočívá, postaví se pomník nebo náhrobek a zpívají se pohřební písně.