Zvláštním rysem umírajících je smrtelné chroptění.

Původní text: 
Umírajících obzvláštní případnost jest chropot smrtedlný.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.C - Šj