Z vnějšku je kůra, pod ní lýko (za čerstva se dá sloupnout), uvnitř dřevo.

Původní text: 
Zevnitř kůra, vnitř lyka jsou (kteráž se za zelena dříti mohou); stržeň jest nejvnitřnější.
Učitel: 
Zdeněk Lauschmann
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A