Pomáhají mu knihaři a sazeč, který ze zásobníků vybírá typy, sází a dává je pod tiskařský lis, a vazači knih, kteří knihy vážou. Tyto knihy pak prodává knihkupec.

Původní text: 
Přisluhují mu knihaří, impressor, kterýž z přihrádek litery vybíraje, sází, pod pres dává, knihy tlačí a knihvazači k svázání oddává, kteréž kupecknih prodává.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A