Když je třeba trestat, udělej to přímo a hned.

Původní text: 
Jestli co štrafovati, ať se neděje krom očí, ale u přítomnosti, v oči, jen včas.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. A