Starší generace ředili víno vodou a žili prostě, ale nyní se víno neředí, a i malé napití může vést k velké újmě.