Pastýři vybavenému holí nebo bičem se svěřuje stádo ovcí, ve kterém označuje ovce z vlastního chovu zvláštním cejchem.

Původní text: 
Ovčákovi berlou neb bičem zaopatřenému ovcí stádo se svěřuje, v kterémž on příchovek svůj obzvláštním cejchem znamenaný má.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - Aj1
Zajímavosti: 
příchovek = ovce z vlastního chovu
Komentář: 
cejch = znamení?