S kým se stýkáš a přátelíš, k tomu buď otevřený a bezelstný. Není žádná poctivost oklamat a podvést přítele.

Původní text: 
S kým se obíráš a přátelství máš, k tomu buď odevřený, bez podvodu a lsti; přítele zajisté podvoditi a oklamávati jaká poctivost?
Učitel: 
Eva Cihlářová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.B
Zajímavosti: 
obírat se = zabývat se, stýkat se s kým, odevřený, podvoditi
Komentář: 
Zdá se mi, že hlavní myšlenka chce popsat, jak bychom se měli chovat k přátelům, a je to hezky řečeno.