Dříve se tlouklo obilí v hmoždíři paličkami a tak vzniklo nahrubo semleté obilí a šrot.

Původní text: 
Za starodávna tloukli toliko písty v moždíři, odtud tluč / omasta.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B-AJ2
Zajímavosti: 
omasta - obilí rozemleté (mouka+pluchy=šrot), dobytek se tím krmí, aby přibýval na váze