Jinam vysílá místodržící, vojevůdce, výběrčí daní, celníky a posly, kteří mají královské pověření řídit věci.

Původní text: 
Jinam vysílá místodržící, hejtmany, výběrčí, celné a posly, kteříž mandátem královským zmocněni jsouce, věci řídí.
Učitel: 
Eva Cihlářová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B - AJ1
Zajímavosti: 
hejtman, mandát
Komentář: 
Toto byla docela lehká věta, ale bylo těžké ji správně zformulovat.