Svého učitele následuj a se svými spolužáky ho napodobuj.

Původní text: 
Sluší zajisté tobě učitele následovati, spolu učedlníky štekovati.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B