Opakování se děje potichu. Hlasité přeříkávání a zkoušení se by se mělo odehrávat každý den.

Původní text: 
Opětování tiché jest, říkání hlasité, exámen / vyslýchání každodenní neb krom obyčejné.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B