Mrtvé tělo je zaopatřováno různými obřady, tedy pomazané, oděné ve smutečních šatech, uložené do rakve a položené na máry. Hrobaři poté mrtvé tělo odnášejí.