Neznalost dobrého s sebou přináší: zanedbávání, pohrdání, kazisvětství a negativní myšlení.

Původní text: 
Dobrého nepovědomost zanedbávání a pohrdání, rušení horlivost, sytost ošklivení přináší.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ