To je ale jinak, když se dobré a zlé věci dějí cizím lidem.

Původní text: 
Jinak se děje v cizích dobrých a zlých (věcech).
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ

Alternativní překlady: