Síla města spočívá v jeho chrámech, zbrojnici a pokladnici a sýpkách.

Původní text: 
Chrám, zbrojnice, pokladnice, obilnice města síla jsou.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B-FJ