Přicházejících se děsí, hrozí, bojí nebo trne. Z toho pochází zděšení, úžas, hrůza a strach.

Původní text: 
Přicházejících se děsí, hrozí, drkoce neb trne; odtud děšení / užasnutí, hrůza, drkotání.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ