Odtud pochází touha, přání, naděje, snaha, usilování, přičinění se a péče.

Původní text: 
Odtud toužení, vinše, naděje, snažnosti, usilování a přičínění se, péče.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ