Je nahodilé, že něco se líbí a něco nelíbí; pak také podoba vůli klame, takže volí horší a nebo odmítá to, co nezná.

Původní text: 
Z případku jest, jestliže se toto líbí, onono nelíbí; tehdáž zajisté nápodobnost ji oklamává, aby volila horší nebo zhrdla tím, čeho nepovědomá jest.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ