Nejblíže Zemi je Měsíc, který se nám jeví podle toho, jak je nasvícen, jako by dorůstal či ubýval, a udává tím dobu jednoho lunárního měsíce.

Původní text: 
Nejnižší jest měsíc, kterýž podlé toho, jak nám světlou sebe polovici vyskytá, přibývání a ubývání trpěti se zdá a pomeškáváním svým měsíce vyvodí.
Učitel: 
Petr Kolář
Předměty: 
Fyzika
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A