Palác je honosný chrám nebo dům.

Původní text: 
Palác jest velebný chrám neb dům.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
septima
Skupina: 
7a1
Komentář: 
Palác je rozsáhlá, zdobená a často dosti hustá budova podobná velebnému chrámu.