Hospody, krčmy, veřejné kuchyně jsou k dispozici pro všechny hladové, útočiště pro provinilé, chudobince pro chudé.

Původní text: 
Hospody, krčmy, obecné kuchyně pro příchozí se strojí, utočištná místa pro provinnilé, špitále pro chudé.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
septima
Skupina: 
7a2
Komentář: 
místa útočiště