Závětí je možno určit, kdo z dědiců dostane jakou část majetku zesnulého.

Původní text: 
Kšaft činící mezi tím moc má zámožnost svou rozděliti a o ní šafovati a odkázati / poručiti, komu se vidí, polovici, třetinu čtvrtinu etc.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
septima
Skupina: 
7a1