Planet je sedm, každá na své oběžné dráze.

Původní text: 
Planét jest sedm, každá na svém okršlku.
Učitel: 
Petr Kolář
Předměty: 
Fyzika
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A