Mouchy je třeba odhánět plácačkou

Původní text: 
Muchy se odhánějí oháňkou.
Učitel: 
Ondřej Trepeš
Předměty: 
Latina
Ročník: 
sexta
Skupina: 
VI. B (Fj- Šj)
Zajímavosti: 
oháňka logicky souvisí slovesem ohánět se - může značit i vějíř či dmychadlo
Komentář: 
oháňka: flagellum