Modřina je od prutu (metly), puchýř od spáleniny, mozol od ztvrdnutí.

Původní text: 
Prouh od pružiny jest, puchýř od spáleniny, mozol od stvrdnutí.
Učitel: 
Pavel Málek
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - chl
Komentář: 
prouh = modřina pružina = prut, metla