Příjemné hosty zdvořile pohosti, přátelům dej dary a přej do nového roku.

Původní text: 
Příjemným hostům hostinské pocty, přátelům dary nového leta / koledy posíláme.
Učitel: 
Simona Pišlová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B